Book Now

Wagyu Steak House

8 Oaklands Path | Sai Ying Pun
+852 2803 0901

peruvian Fusion Restaurant & Neighbourhood pub

23 , 23A High Street | Sai Ying Pun
+852 2872 6288